Pojištění storna účasti v závodě | RunCzech - flyingstone.info

Rozšířené menu


Pojištění storna účasti v závodě

NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE?*

 • Pojištění se sjednává pro případ finanční ztráty v podobě propadnutí registračního poplatku uhrazeného pojištěným při jeho neúčasti na závodě pořádaném pojistníkem.
 • Pojištění se sjednává pro případ, kdy se pojištěný nemohl účastnit závodu z příčiny:
  • akutní onemocnění či úraz pojištěného,
  • hospitalizace člena rodiny nebo nezbytná péče pojištěného o nemocného či zraněného člena rodiny,
  • těhotenství pojištěného,
  • úmrtí pojištěného nebo člena rodiny,
  • rozvázání pracovního poměru,
  • dopravní nehoda týkající se pojištěného,
  • zpoždění dopravního prostředku (např.: letadlo, vlak, autobus),
  • rozsáhlé škody na majetku pojištěného nebo člena rodiny.
 • Z pojištění jsou však vždy vyloučené škody způsobené:
  • akutním onemocněním pojištěného, které existovalo již před vznikem pojištění,
  • úrazem pojištěného, ke kterému došlo již před vznikem pojištění,
  • změnou zdravotního stavu pojištěného, která nastala vlivem psychické poruchy nebo choroby,
  • v důsledku požití alkoholických či jiných omamných látek pojištěným,
  • rozvázáním pracovního poměru z důvodu závažného či hrubého porušení povinností vyplývajících z právních předpisů nebo při odsouzení za trestný čin.
  • Datum vzniku pojistné události je totožné s datem závodu.
  • Pojistné plnění je omezeno výší zaplaceného registračního poplatku resp. jeho poměrnou částí v případě týmových běhů a pojištěný se na plnění podílí spoluúčastí 12 %. Šetření pojistitele nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit může být skončeno nejdříve po konání závodu.

jedná se o souhrn pojištění, prostudujte si prosím kompletní pojistné podmínky pro rok 2018

JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ A KDY VZNIKÁ?

 • Pojištění lze zvolit při registraci do závodu u pojistníka a návrh akceptovat úhradou předepsané částky.
 • Pojištění se pro každý závod kupuje jednotlivě.
 • Pojištění vzniká den po uhrazení částky za pojištění pojistníkovi a končí dnem zahájení závodu.

JAK OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ?

 • Nejlépe telefonicky na 466 100 777 nebo on-line na
 • Při hlášení škody pojištěný uvede:
  • číslo pojistné smlouvy pro rok 2017: 8066338711,
  • číslo pojistné smlouvy pro rok 2018: 8068272210,
  • že se jedná o pojištění registračního poplatku pro případ neúčasti v závodě,
  • datum konání závodu, kterého se nemohl účastnit,
  • příčinu neúčasti na závodu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POJIŠTĚNÉHO

 • oznámením škody dává pojištěný pojistiteli souhlas, aby jeho osobní údaje a rodné číslo dobrovolně uvedené při oznámení škody byly v souladu se zákonem pojistitelem zpracovány a uchovány za účelem šetření povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

Pojistné podmínky pro rok 2018
Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Kaufland
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • České Dráhy
 • Czech Airlines
 • Prague Airport
 • Hainan Airlines

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Run magazine
 • Newton Media
 • Railreklam
 • GfK Czech
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • BezvaBěh
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • Hansgrohe
 • Meggle
 • Johnson & Johnson
 • Pedigree
 • Lavazza
 • Messenger
 • Ajeto
 • Ichnusa Botega Bistro
 • Čedok
 • Johnny Servis
 • Eltodo
 • Emspoma
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • PRE
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Olive4u
 • Fithero
 • Ski a Bike Centrum Radotín
 • Národní muzeum
 • Clever Monitor
 • Spolchemie
 • Active Times
 • BeBalanced
 • Camic

Patroni

 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS